Rasfoire documente

Regulamentul 286/28-mar-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/275/CE/17-mar-2008 la Acordul între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria şi a României

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/276/CE/17-mar-2008 de modificare a Deciziei 2005/338/CE în vederea prelungirii valabilităţii criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/277/CE/26-mar-2008 de modificare a Deciziei 2001/405/CE a Comisiei pentru a prelungi valabilitatea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/278/CE/26-mar-2008 de modificare a Deciziei 2006/589/CE privind aviglicina HCl

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/279/CE/28-mar-2008 de abrogare a Deciziei 2006/69/CE de autorizare a introducerii pe piaţă a alimentelor şi ingredientelor alimentare produse din linia de porumb modificat genetic GA21 Roundup Ready ca alimente sau ingrediente alimentare noi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/280/CE/28-mar-2008 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Regulamentul 287/28-mar-2008 privind prelungirea perioadei de valabilitate menţionate la articolul 2c alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Decizia 2008/274/CE/17-mar-2008 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc cu privire la anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008

Directiva 2008/40/CE/28-mar-2008 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii amidosulfuronului şi nicosulfuronului ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2008