Rasfoire documente

Pozitia comuna 2008/179/PESC/29-feb-2008 de modificare a Poziţiei comune 2005/440/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Regulamentul 189/18-feb-2008 privind testele Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Decizia 2008/173/CE/18-feb-2008 privind testele Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Regulamentul 192/29-feb-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 989/2007 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bareges-Gavarnie (DOP) - Hořické trubičky (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Regulamentul 193/29-feb-2008 de interzicere a pescuitului de peşte pescar în zonele ICES VIIIc, IX şi X, precum şi în apele comunitare din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Decizia 2008/174/CE/21-dec-2005 privind ajutorul de stat propus de Italia (Provincia Autonomă Trento) în sectorul transporturilor

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Decizia 2008/175/CE/14-feb-2008 de adoptare a regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Decizia 2008/176/CE/22-feb-2008 de modificare a Deciziei 97/107/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Decizia 2008/177/CE/25-feb-2008 de modificare a Deciziei 96/550/CE de autorizare a unei metode de clasificare a carcaselor de porc în Finlanda

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Decizia 2008/178/PESC/28-ian-2008 privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Camerun referitor la statutul forţelor de sub comanda Uniunii Europene aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Acord din 06-feb-2008 între Uniunea Europeană şi Republica Camerun referitor la statutul forţelor de sub comanda Uniunii Europene aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Camerun

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Regulamentul 190/29-feb-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008

Regulamentul 161/29-feb-2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 martie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 57L din 2008