Rasfoire documente

Directiva 2008/7/CE/12-feb-2008 privind impozitarea indirectă a majorării de capital

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Regulamentul 146/14-feb-2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Decizia 2008/143/CE/28-ian-2008 privind încheierea Acordului privind transportul maritim între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Acord din 06-dec-2002 AGREEMENT on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the government of the People's Republic of China, of the other part

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Decizia 2008/144/CE/28-ian-2008 privind încheierea Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Populară Chineză, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letone, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Protocol din 21-feb-2008 amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People's Republic of China, of the other part

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Decizia 2008/145/CE/12-sep-2007 privind ajutorul de stat C 54/2006 (ex N 276/2006) pe care Polonia intenţionează să-l acorde întreprinderii Bison Bial SA

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Regulamentul 147/20-feb-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008

Regulamentul 148/20-feb-2008 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 900/2007 şi (CE) nr. 1060/2007 în vederea clarificării statutului destinaţiilor excluse de la restituirile la exportul de zahăr

publicat in Jurnalul Oficial 46L din 2008