Rasfoire documente

Regulamentul 134/15-feb-2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Regulamentul 139/15-feb-2008 de modificare a anexelor I, II, III, V şi VII la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Regulamentul 135/15-feb-2008 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 februarie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Directiva 2008/14/CE/15-feb-2008 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Decizia 2008/119/CE/12-feb-2008 privind principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în Parteneriatul pentru aderarea Croaţiei şi de abrogare a Deciziei 2006/145/CE

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Regulamentul 136/15-feb-2008 privind eliberarea licenţelor de import pentru uleiul de măsline în cadrul contingentului tarifar tunisian

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Decizia 2008/120/CE/07-feb-2008 de modificare a anexei D la Directiva 88/407/CEE a Consiliului şi a Deciziei 2004/639/CE privind stabilirea condiţiilor de efectuare a importului de material seminal de animale domestice din specia bovină

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Regulamentul 137/15-feb-2008 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1109/2007 pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Actiunea comuna 2008/123/PESC/04-feb-2008 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Regulamentul 138/15-feb-2008 de încheiere a reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping aplicabile importurilor de placaj Okoume originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Decizia EULEX/1/2008/07-feb-2008 privind numirea şefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Directiva 2008/15/CE/15-feb-2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea clotianidinului substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Directiva 2008/16/CE/15-feb-2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Decizia BCE/2007/21/17-dec-2007 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Orientarea BCE/2007/20/17-dec-2007 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (2008/122/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008

Actiunea comuna 2008/124/PESC/04-feb-2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo, EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 42L din 2008