Rasfoire documente

Directiva 2007/5/CE/07-feb-2007 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a introduce captanul, folpetul, formetanatul şi metiocarbul ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Pozitia comuna 2007/86/PESC/07-feb-2007 de extindere a duratei de aplicare şi de modificare a Poziţiei comune 2004/133/PESC privind măsurile restrictive împotriva extremiştilor din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Regulamentul 113/07-feb-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Regulamentul 114/07-feb-2007 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Regulamentul 115/07-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 60/2004, în ceea ce priveşte imputarea asupra bugetului comunitar a sumelor de achitat pentru cantităţile excedentare de zahăr neeliminate de pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Regulamentul 116/07-feb-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 382/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei furajelor uscate

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Regulamentul 117/07-feb-2007 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Decizia 2007/84/CE/02-feb-2007 privind aprobarea planului tehnic de acţiune 2007 pentru îmbunătăţirea statisticilor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Actiunea comuna 2007/87/PESC/07-feb-2007 de modificare şi prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007

Decizia 1/31-ian-2007 de înlocuire a tabelelor III şi IV litera (b) din protocolul nr. 2

publicat in Jurnalul Oficial 35L din 2007