Rasfoire documente

Decizia 855/15-oct-2007 privind semnarea şi încheierea Acordului interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Acord din 15-oct-2007 INTERIMAR privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Protocolul 1/15-oct-2007 privind schimburile comerciale între Muntenegru şi Comunitate de produse agricole transformate

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Protocolul 2/15-oct-2007 privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor, băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Protocolul 3/15-oct-2007 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului acord între Comunitate şi Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Protocolul 4/15-oct-2007 privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Protocolul 5/15-oct-2007 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Protocolul 6/15-oct-2007 Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007

Act Final din 15-oct-2007 la ACORDUL INTERIMAR privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 345L din 2007