Rasfoire documente

Pozitia comuna 2007/871/PESC/20-dec-2007 de actualizare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea unor măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Poziţiei comune 2007/448/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1559/17-dec-2007 de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roşu din Oceanul Atlantic de Est şi din Marea Mediterană şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1566/21-dec-2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1966/2006 al Consiliului privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1567/21-dec-2007 de stabilire a limitelor cantitative pentru exporturile de izoglucoză în afara contingentului până la sfârşitul anului de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1558/17-dec-2007 de ajustare, începând cu 1 iulie 2007, a remuneraţiilor şi a pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aplicaţi acestora

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Decizia 2007/868/CE/20-dec-2007 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Deciziei 2007/445/CE

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Decizia 2007/869/CE/21-dec-2007 de modificare a Deciziei 2005/692/CE privind anumite masuri de protectie împotriva influentei aviare în mai multe tari terte

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Decizia 2007/870/CE/21-dec-2007 de aprobare a planurilor pentru anul 2008 de eradicare a pestei porcine clasice la mistreţi şi de vaccinare de urgenţă a acestora şi a porcinelor din exploataţiile din România contra acestei boli

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1560/17-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 21/2004 în ceea ce priveşte data introducerii identificării electronice a animalelor din speciile ovină şi caprină

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1562/21-dec-2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1563/21-dec-2007 privind deschiderea de contingente tarifare comunitare de import pentru 2008 pentru oi şi capre şi pentru carnea de oaie şi de capră

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1564/21-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 979/2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru carnea de porc originară din Canada

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1565/21-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1568/21-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 951/2006 în ceea ce priveşte restituirile la export pentru anumite tipuri de zahăr folosite la anumite produse transformate pe bază de fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1569/21-dec-2007 de instituire a unui mecanism pentru determinarea echivalenţei standardelor de contabilitate aplicate de emitenţi de valori mobiliare din ţări terţe, în conformitate cu Directivele 2003/71/CE şi 2004/109/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1570/21-dec-2007 de stabilire, pentru produsele pescăreşti enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a preţurilor comunitare de retragere şi de vânzare pentru sezonul de pescuit 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1571/21-dec-2007 de stabilire a preţurilor comunitare de vânzare produselor pescăreşti enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1572/21-dec-2007 de stabilire a preţurilor de referinţă la anumite produse pescăreşti pentru sezonul de pescuit 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1573/21-dec-2007 de stabilire a sumei ajutorului pentru punerea în rezervă şi a ajutorului forfetar pentru anumite produse pescăreşti pentru anul de pescuit 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1574/21-dec-2007 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse pescăreşti în sezonul de pescuit 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1575/21-dec-2007 de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensaţiei financiare şi a avansului din aceasta pentru anumite produse pescăreşti retrase de pe piaţă în cursul sezonului de pescuit 2008

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1576/21-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 92/2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Decizia 2007/866/CE/06-dec-2007 de modificare a părţii 1 a Reţelei de consultări Schengen (specificaţii tehnice)

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Decizia 2007/867/CE/20-dec-2007 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea contingentelor tarifare OMC pentru untul provenind din Noua Zeelandă, prevăzute în lista CE CXL anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Acord din 20-dec-2007 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă în conformitate cu articolul XXVIII din GATT 1994 privind modificarea contingentelor tarifare OMC pentru untul provenind din Noua Zeelandă, prevăzute în lista CE CXL anexată la GATT 1994

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007

Regulamentul 1561/21-dec-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 340L din 2007