Rasfoire documente

Directiva 2007/66/CE/11-dec-2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1510/19-dec-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1516/19-dec-2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1517/19-dec-2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind derogarea referitoare la separarea liniilor de producţie de hrană ecologică şi neecologică pentru animale

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1518/19-dec-2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar pentru vermut

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1519/19-dec-2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2430/1999, (CE) nr. 418/2001 şi (CE) nr. 162/2003 privind condiţiile de autorizare a anumitor aditivi pentru hrana animalelor aparţinând grupei coccidiostatice şi alte substanţe medicamentoase

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1520/19-dec-2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1521/19-dec-2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) ca aditiv pentru furaje

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1522/19-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 795/2004 de stabilire a normelor de aplicare a schemei de plată unică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1511/19-dec-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Decizia 2007/851/CE/10-dec-2007 de modificare a Deciziilor 2006/687/CE, 2006/875/CE şi 2006/876/CE cu privire la realocarea participării financiare a Comunităţii către anumite state membre pentru programele acestora de eradicare şi monitorizare a bolilor animalelor şi pentru controalele care vizează prevenirea zoonozelor pentru anul 2007

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1512/19-dec-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Decizia 2007/852/CE/13-dec-2007 de modificare a Deciziei 2005/5/CE în ceea ce priveşte testele şi analizele comparative comunitare cu privire la seminţele şi materialul de înmulţire a Asparagus officinalis prevăzute de Directiva 2002/55/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Decizia 2007/853/CE/13-dec-2007 privind continuarea în anul 2008 a testelor şi a analizelor comparative la nivel comunitar referitoare la seminţele şi materialul săditor ale Asparagus officinalis prevăzute de Directiva 2002/55/CE a Consiliului începute în anul 2005

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1513/19-dec-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1383/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1514/19-dec-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 1382/2007 pentru carnea de porc

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007

Regulamentul 1515/19-dec-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii decembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin regulamentul (CE) nr. 1399/2007 pentru anumite produse din carne originare din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 335L din 2007