Rasfoire documente

Regulamentul 1459/10-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1858/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri de oţel originare, printre altele, din Africa de Sud

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Regulamentul 1460/11-dec-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Regulamentul 1461/11-dec-2007 de stabilire a unei interdicţii privind pescuitul de halibut negru în apele NAFO 3LMNO de către navele care arborează pavilionul Lituaniei

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Regulamentul 1462/11-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Regulamentul 1458/10-dec-2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de brichete de buzunar cu piatră şi gaz, nereîncărcabile, originare din Republica Populară Chineză şi expediate sau originare din Taiwan şi la importurile anumitor brichete de buzunar cu piatră şi gaz, reîncărcabile, originare din Republica Populară Chineză şi expediate sau originare din Taiwan

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Decizia 2007/814/CE/13-nov-2007 de abrogare a Deciziei 1999/572/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurilor antidumping privind importurile de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză, Ungaria, India, Republica Coreea, Mexic, Polonia, Africa de Sud şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Decizia 2007/815/CE/29-nov-2007 de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte adoptarea orientărilor strategice pentru perioada 2008-2013

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007

Decizia 2007/816/CE/10-dec-2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 326L din 2007