Rasfoire documente

Decizia 2007/799/CE/12-oct-2006 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind aplicarea Convenţiei alpine în domeniul transporturilor (Protocolul privind transporturile)

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Protocol din 31-oct-2000 PRIVIND APLICAREA CONVENŢIEI ALPINE DIN 1991 ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Regulamentul 1447/04-dec-2007 de stabilire, pentru anul de pescuit 2008, a preţurilor orientative şi a preţurilor comunitare de producţie pentru anumite produse pescăreşti, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 104/2000

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Regulamentul 1448/07-dec-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Regulamentul 1449/07-dec-2007 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2375/2002, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 950/2006, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1100/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 1002/2007 şi (CE) nr. 508/2007 în ceea ce priveşte datele de depunere a cererilor şi eliberarea licenţelor de import în 2008 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofi dulci, fecule de manioc, cereale, orez, zahăr şi ulei de măsline şi de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 1445/95, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004 şi (CE) nr. 633/2004 în ceea ce priveşte datele de depunere a cererilor şi eliberarea licenţelor de export în 2008 în sectorul cărnii de vită şi mânzat, cărnii de porc, ouălor şi cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Actiunea comuna 2007/807/PESC/06-dec-2007 de modificare a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Decizia 2007/800/CE/05-iun-2007 privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la lucrările Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Acord din 30-oct-2007 între Comunitatea Europeană şi Republica Turcia privind participarea Republicii Turcia la lucrările Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Decizia 2007/801/CE/06-dec-2007 privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, în Republica Estonia, în Republica Letonia, în Republica Lituania, în Republica Ungară, în Republica Malta, în Republica Polonă, în Republica Slovenia şi în Republica Slovacă

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Decizia 2007/802/CE/04-dec-2007 de modificare a Deciziei 2002/840/CE în ceea ce priveşte lista de unităţi autorizate din ţări terţe pentru iradierea produselor alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Decizia 2007/803/CE/06-dec-2007 de modificare a Deciziilor 2005/731/CE şi 2005/734/CE în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Decizia 2007/804/CE/06-dec-2007 de modificare a Deciziei 2002/627/CE de instituire a Grupului entităţilor europene de reglementare în domeniul reţelelor şi al serviciilor de comunicaţii electronice

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Actiunea comuna 2007/805/PESC/06-dec-2007 de numire a unui Reprezentant special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Actiunea comuna 2007/806/PESC/06-dec-2007 de modificare a Acţiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Decizia 2007/808/PESC/06-dec-2007 de modificare a Deciziei 2006/807/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Actiunea comuna 2007/809/PESC/06-dec-2007 de modificare a Acţiunii comune 2007/108/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007

Rectificare din 08-dec-2007 la Decizia 2007/775/CE a Comisiei din 13 noiembrie 2007 de abrogare a Deciziei 1999/572/CE privind acceptarea angajamentelor oferite în cadrul procedurilor antidumping privind importurile de cabluri din oţel originare din Republica Populară Chineză, Ungaria, India, Republica Coreea, Mexic, Polonia, Africa de Sud şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2007