Rasfoire documente

Regulamentul 1437/26-nov-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1440/05-dec-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1442/06-dec-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1443/06-dec-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1444/06-dec-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Decizia 2007/795/CE/04-dec-2007 privind contribuţia financiară a Comunităţii, pe anul 2007, pentru studii, evaluări de impact şi alte evaluări în domeniile siguranţei alimentare, sănătăţii şi bunăstării animale şi zootehniei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Decizia 2007/796/CE/05-dec-2007 de modificare a Deciziei 2007/554/CE privind anumite măsuri de protecţie contra febrei aftoase din Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1438/06-dec-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1439/05-dec-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007

Regulamentul 1441/05-dec-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2007