Rasfoire documente

Regulamentul 1415/03-dec-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007

Regulamentul 1416/03-dec-2007 de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor de ajutoare pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007

Regulamentul 1417/28-nov-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007

Decizia 2007/783/CE/29-mar-2006 prin care o concentrare este declarată compatibilă cu piaţa comună şi cu funcţionarea Acordului SEE

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007

Decizia 2007/784/CE/18-iul-2007 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi cu funcţionarea Acordului SEE

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007

Decizia 2007/785/CE/03-dec-2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din Regatul Unit, România şi Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007

Regulamentul 1418/29-nov-2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în anumite ţări în care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică

publicat in Jurnalul Oficial 316L din 2007