Rasfoire documente

Regulamentul 1402/28-nov-2007 de stabilire a normelor privind gestionarea şi distribuţia de contingente pentru produse textile stabilite pentru anul 2008 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 517/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1395/28-nov-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1400/28-nov-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1401/28-nov-2007 de redeschidere a pescuitului de peşte pescar în zonele ICES VIIIc, IX şi X, apele comunitare ale zonei CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1396/28-nov-2007 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecoconditionalitătii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1397/28-nov-2007 de stabilire, pentru anul de piaţă 2007/2008, a repartizării cantităţii de 5 000 tone de fibre scurte de in şi fibre de cânepă cu titlu de cantităţi naţionale garantate între Danemarca, Grecia, Irlanda, Italia şi Luxemburg

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1399/28-nov-2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import autonom şi tranzitoriu pentru cârnaţi şi anumite produse din carne originare din Elveţia

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Decizia 2007/769/CE/16-nov-2007 privind numirea membrilor Comitetului inspectorilor de muncă principali pentru un nou mandat

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1403/28-nov-2007 de redeschidere a pescuitului de pagel argintiu în zonele ICES VI, VII şi VIII (apele comunitare şi apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicţia ţărilor terţe) pentru navele care navighează sub pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Decizia 2007/768/CE/19-nov-2007 privind acceptarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului TRIPS, încheiat la Geneva la 6 decembrie 2005

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Protocol din 06-dec-2005 de modificare a Acordului TRIPS

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Decizia 770/28-nov-2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N1 la păsările de curte din România

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Orientarea BCE/2007/13/15-nov-2007 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Orientarea BCE/2007/14/15-nov-2007 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene şi procedurile de schimb de informaţii statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanţele publice

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007

Regulamentul 1398/28-nov-2007 de modificare a anexelor II, III B şi VI la Regulamentul (CE) nr. 517/94 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite ţări terţe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înţelegeri bilaterale sau de alte regimuri comunitare specifice de import

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2007