Rasfoire documente

Directiva 2007/68/CE/27-nov-2007 de modificare a anexei IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite ingrediente alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Regulamentul 1387/27-nov-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Regulamentul 1389/26-nov-2007 de modificare pentru a 89-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Regulamentul 1391/27-nov-2007 de adoptare a unor măsuri speciale privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1267/2007 în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Regulamentul 1388/27-nov-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 382/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei furajelor uscate

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Regulamentul 1390/27-nov-2007 de interzicere a pescuitului de langustină în zonele ICES IIIa şi în apele comunitare din zonele ICES IIIb, IIIc şi IIId de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Decizia 2007/766/CE/14-nov-2007 de stabilire a listei regiunilor şi a zonelor eligibile pentru o finanţare din componenta de cooperare transfrontalieră a instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) în scopul cooperării transfrontaliere între statele membre şi ţările beneficiare pentru perioada 2007-2013

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Decizia 2007/767/CE/15-nov-2007 de derogare de la regulile de origine stabilite în Decizia 2001/822/CE a Consiliului în ceea ce priveşte unele produse pescăreşti importate din Insulele Falkland

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007

Rectificare din 28-nov-2007 la Regulamentul (CE) nr. 1380/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 privind autorizarea preparatului endo-1,4-beta-xilanază (Natugrain Wheat TS) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 310 din 2007