Rasfoire documente

Pozitia comuna 2007/762/PESC/22-nov-2007 privind participarea Uniunii Europene la Organizaţia pentru Dezvoltarea Energetică în Peninsula Coreeană (KEDO)

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Pozitia comuna 2007/761/PESC/22-nov-2007 de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Coastei de Fildeş

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/756/CE/09-nov-2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1361/22-nov-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1364/22-nov-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1365/22-nov-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1366/22-nov-2007 de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1367/22-nov-2007 privind eliberarea de licenţe de export în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1368/22-nov-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1369/22-nov-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1362/22-nov-2007 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Salame Cremona (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Regulamentul 1363/22-nov-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Directiva 2007/67/CE/22-nov-2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/754/CE/09-nov-2007 de înfiinţare a subcomitetului ''Drepturile omului şi democraţie''

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/755/CE/19-nov-2007 privind numirea coordonatorului special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/757/CE/14-nov-2007 privind o contribuţie financiară a Comunităţii la anumite măsuri în domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor şi la anumite măsuri tehnice şi ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/758/CE/15-nov-2007 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noua substanţă activă boscalid

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Decizia 2007/759/CE/19-nov-2007 de modificare a Deciziei 2006/504/CE privind frecvenţa controalelor aplicabile arahidelor şi produselor derivate din acestea, originare sau expediate din Brazilia, din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007

Actiunea comuna 2007/760/PESC/22-nov-2007 de modificare şi prelungire a duratei de aplicare a Acţiunii comune 2005/190/PESC privind misiunea integrată a Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Irak, EUJUST LEX

publicat in Jurnalul Oficial 305L din 2007