Rasfoire documente

Regulamentul 1342/22-oct-2007 privind aplicarea unor restricţii asupra importurilor de anumite produse din oţel din Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Regulamentul 1343/13-nov-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea şi gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Regulamentul 1344/16-nov-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Regulamentul 1345/15-nov-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Regulamentul 1346/16-nov-2007 de stabilire a unei interdicţii privind pescuitul de halibut negru în apele NAFO 3 LMNO de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Regulamentul 1347/16-nov-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) 8

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Regulamentul 1348/09-nov-2007 privind dispoziţii tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Cipru şi Malta

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Decizia 2007/738/CE/09-oct-2007 de abrogare a Deciziei 2006/125/CE privind existenţa unui deficit excesiv în Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Decizia 2007/739/CE/22-oct-2007 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind comerţul cu anumite produse din oţel

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Acord din 26-oct-2007 între Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind comerţul cu anumite produse din oţel

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Decizia 2007/740/CE/13-nov-2007 de autorizare a Regatului Ţărilor de Jos de a aplica o măsură de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Decizia 2007/741/CE/08-nov-2007 de modificare a Deciziei 2007/102/CE de adoptare a planului de lucru pentru 2007 de punere în aplicare a programului de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), inclusiv a programului de lucru anual pentru subvenţii

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007

Directiva 2007/63/CE/13-nov-2007 de modificare a Directivelor 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului, cu privire la cerinţa întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul fuziunii sau al divizării unor societăţi comerciale pe acţiuni

publicat in Jurnalul Oficial 300L din 2007