Rasfoire documente

Regulamentul 1251/25-oct-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1254/25-oct-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Decizia 2007/688/CE/19-oct-2007 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele cu acces reglementat pentru febra catarală ovină

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1253/25-oct-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1247/22-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1947/2005 în ceea ce priveşte ajutoarele naţionale acordate de Finlanda pentru seminţe şi seminţe de cereale

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1252/25-oct-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1255/25-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ''eu'' şi a principiilor de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1248/22-oct-2007 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2040/2000 privind disciplina bugetară

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1257/25-oct-2007 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada octombrie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1258/25-oct-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1259/25-oct-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Decizia 2007/686/CE/30-nov-2005 privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene împotriva Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Packaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plasticos Espanoles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Decizia 2007/687/CE/18-aug-2006 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi cu funcţionarea Acordului SEE

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1249/25-oct-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Decizia 2007/689/CE/25-oct-2007 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României referitor la anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Decizia 2007/690/PESC/22-oct-2007 de punere în aplicare a Acţiunii comune 2005/557/PESC privind acţiunea Uniunii Europene de sprijin civil şi militar pentru misiunile Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan şi în Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1250/25-oct-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007

Regulamentul 1256/25-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 829/2007 privind perioada de tranziţie acordată pentru utilizarea documentelor comerciale şi a certificatelor de sănătate pentru subprodusele de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 282L din 2007