Rasfoire documente

Decizia 2007/682/CE/18-oct-2007 privind reînnoirea stocurilor comunitare de vaccin viu atenuat contra pestei porcine clasice

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1240/24-oct-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1244/24-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 în ceea ce priveşte normele de aplicare pentru anumite produse de origine animală destinate consumului uman şi de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind inspecţia cărnii

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1245/24-oct-2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 în ceea ce priveşte folosirea pepsinei lichide pentru detectarea prezenţei Trichinella în carne

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Decizia 2007/681/CE, Euratom/09-oct-2007 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Decizia 2007/683/CE/18-oct-2007 privind aprobarea planului de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici în anumite zone ale Ungariei

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Decizia 2007/684/CE/24-oct-2007 de modificare a Deciziei 2005/393/CE referitoare la zonele cu acces reglementat cu privire la febra catarală ovină în Franţa, Germania, Austria, Portugalia, Danemarca, Republica Cehă şi Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1241/24-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1555/96 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru castraveţi, anghinare, clementine, mandarine şi portocale

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Decizia AFG/1/2007/16-oct-2007 privind numirea şefului misiunii EUPOL AFGANISTAN

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1242/24-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 793/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1243/24-oct-2007 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007

Regulamentul 1246/24-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de tranziţie acordată operatorilor din sectorul alimentar care importă ulei de peşte destinat consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 281L din 2007