Rasfoire documente

Regulamentul 1188/11-oct-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1193/11-oct-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1194/11-oct-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1060/2007

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1195/11-oct-2007 de stabilire a unei interdicţii privind pescuitul de sebastă în apele comunitare şi internaţionale ale zonei ICES V şi în apele internaţionale din zonele ICES XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1196/11-oct-2007 de interzicere a pescuitului de cardină în apele comunitare din zonele IIa şi IV de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Recomandarea 2007/657/CE/11-oct-2007 privind reţeaua electronică de mecanisme oficial desemnate pentru stocarea centralizată a informaţiilor reglementate prevăzută în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1189/11-oct-2007 de stabilire, pentru exerciţiul financiar 2008, a coeficienţilor de depreciere aplicabili la cumpărarea de produse agricole de intervenţie

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1190/11-oct-2007 privind stabilirea, pentru exerciţiul contabil 2008 al FEGA, a ratei dobânzii care urmează să fie aplicată pentru calcularea cheltuielilor de finanţare a intervenţiilor constând în achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea stocurilor

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1191/11-oct-2007 de derogare, pentru anul de comercializare 2006/2007, de la Regulamentul (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, în ceea ce priveşte mecanismele de piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007

Regulamentul 1192/11-oct-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 267L din 2007