Rasfoire documente

Regulamentul 1163/04-oct-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2007

Decizia 2007/640/CE/10-iul-2007 de constatare, în conformitate cu articolul 104 alineatul (8) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, a faptului că măsurile luate de Republica Cehă ca răspuns la recomandarea emisă de Consiliu în conformitate cu articolul 104 alineatul (7) se dovedesc inadecvate

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2007

Decizia 2007/641/CE/01-oct-2007 privind încheierea consultărilor cu Republica Insulelor Fiji în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP - CE şi al articolului 37 din Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2007

Decizia 2007/642/CE/04-oct-2007 privind măsurile de urgenţă care se aplică produselor pescăreşti importate din Albania şi destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2007

Regulamentul 1164/04-oct-2007 de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Holsteiner Karpfen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2007

Directiva 2007/62/CE/04-oct-2007 de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului referitor la stabilirea conţinuturilor maxime de reziduuri de bifezanat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron

publicat in Jurnalul Oficial 260L din 2007