Rasfoire documente

Pozitia comuna 2007/635/PESC/01-oct-2007 de prelungire a Poziţiei comune 2004/694/PESC privind noi măsuri în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1138/01-oct-2007 privind autorizarea unei noi utilizări a acidului benzoic (VevoVitall) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1137/01-oct-2007 privind autorizarea preparatului Bacillus subtilis (O35) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1142/01-oct-2007 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază (Natuphos) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1135/10-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1134/10-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Malta

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1139/01-oct-2007 privind autorizarea L-argininei ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1140/01-oct-2007 privind autorizarea temporară a unei noi utilizări a unui aditiv deja autorizat în furaje

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1141/01-oct-2007 privind autorizarea preparatului 3-fitază (ROVABIO PHY AP şi ROVABIO PHY LC) ca aditiv pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1143/01-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 256/2002 în ceea ce priveşte autorizarea preparatului de Bacillus cereus var. toyoi, aparţinând grupei microorganismelor, ca aditiv în hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1144/01-oct-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/96 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare obligatorii prin Acordul GATT la anumite fructe şi legume şi produse transformate pe bază de fructe şi legume începând cu anul 1996

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Decizia 2007/633/CE/18-sep-2007 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Noua Zeelandă cu privire la anumite aspecte legate de serviciile aeriene (2007/633/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Actiunea comuna 2007/634/PESC/01-oct-2007 de modificare a Acţiunii comune 2007/113/PESC de modificare şi de prelungire a mandatului reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007

Regulamentul 1136/01-oct-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2007