Rasfoire documente

Regulamentul 1109/27-sep-2007 de stabilire a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1107/26-sep-2007 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, în ceea ce priveşte retragerea terenurilor din circuitul agricol pentru anul 2008

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1112/27-sep-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1113/27-sep-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1114/27-sep-2007 de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1115/27-sep-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1116/27-sep-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1117/27-sep-2007 privind stabilirea restituirilor la producţie în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1118/27-sep-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1555/96 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a drepturilor suplimentare pentru tomate

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1119/27-sep-2007 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 581/2004 de deschidere a unei invitaţii permanente de participare la licitaţie pentru restituirile la export care privesc anumite tipuri de unt şi de la Regulamentul (CE) nr. 582/2004 de deschidere a unei invitaţii permanente de participare la licitaţie pentru restituirile la export cu privire la laptele praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1120/27-sep-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1121/27-sep-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1108/27-sep-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1122/27-sep-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1123/27-sep-2007 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada septembrie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Decizia 2007/620/CE, Euratom/26-sep-2007 de numire a unui membru leton în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Decizia 2007/621/CE, Euratom/26-sep-2007 de numire a unui membru danez în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Decizia 2007/622/CE, Euratom/26-sep-2007 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Economic şi Social European şi de modificare a Deciziilor 2006/524/CE, Euratom şi 2006/651/CE, Euratom

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Decizia 2007/623/CE/31-aug-2007 de stabilire a Grupului la nivel înalt al părţilor interesate independente privind povara administrativă

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Decizia 2007/624/CE/27-sep-2007 de modificare a Deciziei 2006/800/CE în vederea prelungirii perioadei de aplicare a planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porci sălbatici şi de vaccinare de urgenţă a acestor porci împotriva respectivei boli în Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Decizia 2007/625/CE/27-sep-2007 de modificare a Deciziei 2006/802/CE de aprobare a planurilor de eradicare a pestei porcine clasice la porcii sălbatici şi de vaccinare de urgenţă a acestor porcine şi a porcinelor din exploataţii împotriva pestei porcine clasice în România

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1110/27-sep-2007 de stabilire a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare la importul melaselor în sectorul zahărului aplicabile începând cu 1 octombrie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007

Regulamentul 1111/27-sep-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 253L din 2007