Rasfoire documente

Decizia BCE/2006/22/15-dec-2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale participante

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/26/18-dec-2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naţionale neparticipante

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/21/15-dec-2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naţionale în grila de repartiţie pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/23/15-dec-2006 de stabilire a termenilor şi a condiţiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naţionale şi ajustarea capitalului vărsat

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/24/15-dec-2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/25/15-dec-2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 privind emisiunea de bancnote euro

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007

Decizia BCE/2006/30/30-dec-2006 privind vărsarea capitalului şi transferul activelor din rezervele valutare de către Banka Slovenije, precum şi contribuţia acesteia la rezervele şi provizioanele Băncii Centrale Europene

publicat in Jurnalul Oficial 24L din 2007