Rasfoire documente

Regulamentul 1085/19-sep-2007 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1072/19-sep-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1076/19-sep-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1077/19-sep-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1078/19-sep-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii settembru 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1079/19-sep-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii septembrie 2007 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1080/19-sep-2007 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licenţe de import depuse în septembrie 2007 pentru anumite produse din sectorul cărnii de pasăre în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1431/94

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1081/19-sep-2007 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii septembrie 2007 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1082/19-sep-2007 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licenţe de import depuse în septembrie 2007 pentru anumite produse din sectorul cărnii de pasăre în cadrul Regulamentului (CE) nr. 2497/96

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1083/19-sep-2007 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1084/19-sep-2007 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul oricărui stat membru cu excepţia Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1073/19-sep-2007 de interzicere a pescuitului de ton roşu de către navele comunitare în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică şi în Marea Mediterană

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1086/19-sep-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1054/2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut exportat în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1074/19-sep-2007 de stabilire a coeficientului de atribuire pentru eliberarea de licenţe aplicat în perioada 10-14 septembrie 2007 produselor de import din zahăr în cadrul contingentelor tarifare şi al acordurilor preferenţiale

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007

Regulamentul 1075/19-sep-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 245L din 2007