Rasfoire documente

Decizia 2007/606/CE, Euratom/08-aug-2007 de stabilire a normelor de aplicare a dispoziţiilor referitoare la transport prevăzute în Decizia 2007/162/CE, Euratom a Consiliului de instituire a unui instrument financiar de protecţie civilă

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Decizia 2007/608/CE/31-aug-2007 de modificare a Deciziei 2007/554/CE privind anumite măsuri de protecţie contra febrei aftoase din Regatul Unit

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1051/13-sep-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1054/13-sep-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1055/13-sep-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1056/13-sep-2007 de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1057/13-sep-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2805/95 de stabilire a restituirilor la export în sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Decizia 2007/607/CE/10-sep-2007 de autorizare a Sloveniei să prelungească cu doi ani viticoli posibilitatea de derogare de la tăria alcoolică totală minimă în volume stabilită pentru zona C II, pentru vinurile din regiunea Primorska, inclusiv vinurile de calitate Teran PTP Kras produse în regiuni determinate

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1052/13-sep-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007

Regulamentul 1053/13-sep-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 241L din 2007