Rasfoire documente

Regulamentul 1002/29-aug-2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2184/96 al Consiliului privind importurile în Comunitate de orez originar din Egipt şi provenind din această ţară

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Regulamentul 997/29-aug-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Directiva 2007/53/CE/29-aug-2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexei III la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Directiva 2007/54/CE/29-aug-2007 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării anexelor II şi III la progresul tehnic

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Decizia 2007/593/CE/27-aug-2007 privind alocarea către Irlanda şi Regatul Unit de zile de pescuit suplimentare pe mare în cadrul unui proiect-pilot de consolidare a datelor în conformitate cu anexa II A la Regulamentul (CE) nr. 41/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Regulamentul 998/28-aug-2007 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele ICES I şi II de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Regulament din 31-iul-2007 FINANCIAR APLICABIL EUROJUST

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Regulamentul 999/28-aug-2007 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Italiei

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Regulamentul 1000/29-aug-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 831/2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce priveşte accesul la date confidenţiale în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007

Regulamentul 1001/29-aug-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 şi a Regulamentului (CE) nr. 2090/2002 în ceea ce priveşte controalele efectuate în cadrul sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 226L din 2007