Rasfoire documente

Regulamentul 986/23-aug-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Decizia 2007/581/CE/24-apr-2007 privind ajutorul de stat C 26/2006 (ex N 110/2006); Mecanismul temporar de apărare pentru construcţii navale - Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Regulamentul 987/22-aug-2007 de interzicere a pescuitului de cardină în apele comunitare din zonele II a şi IV de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Decizia 2007/582/CE/10-mai-2007 privind ajutorul de stat C 4/2006 (ex N 180/2005) - Portugalia - Ajutor în favoarea Djebel

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Decizia 2007/583/CE/21-iun-2007 privind ajutorul de stat C 17/2006 (ex N 3/2006), ajutor pentru formare în favoarea Autoeuropa - Automoveis Lda, Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Decizia 2007/584/CE/21-aug-2007 de modificare a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanţiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce priveşte rinotraheita infecţioasă bovină şi aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Regulamentul 988/22-aug-2007 de interzicere a pescuitului de cod în apele norvegiene din zonele ICES I şi II de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Regulamentul 989/23-aug-2007 privind înregistrarea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Barčges-Gavarnie (DOP) - Hořické trubičky (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007

Decizia 2007/580/CE/24-apr-2007 privind sistemul ajutoarelor de stat puse în aplicare de Slovenia în cadrul legislaţiei sale privind producătorii de energie calificaţi - Cazul C 7/2005

publicat in Jurnalul Oficial 219L din 2007