Rasfoire documente

Regulamentul 966/17-aug-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Regulamentul 970/17-aug-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1184/2005 al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucţionează procesul de pace şi încalcă dreptul internaţional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Decizia 2007/563/CE/01-aug-2007 de modificare şi completare a Deciziei 2006/504/CE privind condiţiile speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine, în ceea ce priveşte migdalele şi produsele derivate originare sau expediate din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Decizia 2007/564/CE/06-aug-2007 privind scutirea anumitor servicii din sectorul poştal din Finlanda, excluzând Insulele Ĺland, de la aplicarea Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Rectificare din 18-aug-2007 la Regulamentul (CE) nr. 192/2007 din 22 februarie 2007 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originar din India, Indonezia, Malaezia, Republica Coreea, Thailanda şi Taiwan, după o reexaminare în temeiul expirării măsurilor şi o reexaminare intermediară parţială, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) şi articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Regulamentul 967/17-aug-2007 privind eliberarea licenţelor de export din sistemul B în sectorul fructelor şi legumelor (struguri de masă)

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Regulamentul 968/17-aug-2007 privind participarea Comunităţii la finanţarea costurilor restructurării şi reconversiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului pentru campania viticolă 2007-2008

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007

Regulamentul 969/17-aug-2007 de modificare pentru a 83-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 215L din 2007