Rasfoire documente

Regulamentul 964/14-aug-2007 de stabilire a normelor de deschidere şi de gestionare a contingentelor tarifare aplicabile orezului originar din ţările mai puţin dezvoltate, pentru anii de comercializare 2007/2008 şi 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007

Regulamentul 962/14-aug-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 996/97 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru muşchiuleţul congelat de vită şi mânzat înregistrat sub codul NC 0206 29 91

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007

Regulamentul 960/14-aug-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007

Decizia 2007/560/CE/02-aug-2007 de recunoaştere, în principiu, a conformităţii dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea eventualei înscrieri a clorantraniliprolului, a heptamaloxiglucanului, a spirotetramatului şi a virusului poliedrozei nucleare Helicoverpa armigera în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007

Regulamentul 961/14-aug-2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 august 2007

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007

Decizia 2007/561/CE/02-aug-2007 de aprobare a modificării programului de eradicare a brucelozei bovine din Italia pentru anul 2007, aprobat prin Decizia 2006/875/CE, în ceea ce priveşte bruceloza bivolilor din Caserta, regiunea Campania

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007

Regulamentul 963/14-aug-2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului în ceea ce priveşte derogările care se acordă pentru statisticile structurale de întreprindere

publicat in Jurnalul Oficial 213L din 2007