Rasfoire documente

Regulamentul 946/09-aug-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 952/09-aug-2007 de anulare a înregistrării unei denumiri înregistrate în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate Newcastle Brown Ale (IGP)

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 953/09-aug-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 947/09-aug-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 954/09-aug-2007 de modificare a ratelor de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 955/09-aug-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Decizia 2007/554/CE/09-aug-2007 privind anumite măsuri de protecţie contra febrei aftoase din Regatul Unit şi de abrogare a Deciziei 2007/552/CE

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 948/09-aug-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 900/2007

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 949/09-aug-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 950/09-aug-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007

Regulamentul 951/09-aug-2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat

publicat in Jurnalul Oficial 210L din 2007