Rasfoire documente

Regulamentul 925/23-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 397/2004 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de lenjerie de pat din bumbac originare din Pakistan

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Regulamentul 927/02-aug-2007 de introducere a unei măsuri tranzitorii privind tratamentul produselor secundare viticole prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului pentru anul viticol 2007/2008 în România

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Regulamentul 928/02-aug-2007 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Regulamentul 929/02-aug-2007 de interzicere a pescuitului de cod în zona Skagerrak de către navele care arborează pavilionul Germaniei

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Decizia 930/2007/CE/07-iun-2007 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în aplicarea punctului 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Decizia 2007/546/CE/22-mar-2007 privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Protocol din 03-aug-2007 la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Decizia 2007/547/CE/05-iun-2007 privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Protocol din 03-aug-2007 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Decizia 2007/548/CE/05-iun-2007 privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Protocol din 03-aug-2007 la Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, încheiat pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Decizia 2007/549/CE/16-iul-2007 de modificare a Acordului intern din 17 iulie 2006 dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea asistenţei comunitare prin cadrul financiar multianual pentru perioada 2008-2013, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-CE revizuit, precum şi alocarea asistenţei financiare pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispoziţiile părţii a patra din Tratatul CE

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Regulamentul 926/02-aug-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007

Directiva 2007/50/CE/02-aug-2007 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii beflubutamidului şi a virusului poliedrozei nucleare Spodoptera exigua ca substanţe active

publicat in Jurnalul Oficial 202L din 2007