Rasfoire documente

Regulamentul 66/25-ian-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 58/25-ian-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 59/25-ian-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 60/25-ian-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 61/25-ian-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 62/25-ian-2007 de stabilire a restituirii maxime la exportul de unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 63/25-ian-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 64/25-ian-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 65/25-ian-2007 privind stabilirea restituirilor la producţie în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 67/25-ian-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 68/25-ian-2007 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licenţe de import depuse în ianuarie 2007 pentru anumite produse din sectorul cărnii de porc în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1233/2006

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 69/25-ian-2007 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licenţe de import depuse în ianuarie 2007 în cadrul contingentelor tarifare de import pentru anumite produse din sectorul cărnii de porc pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 70/25-ian-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007

Regulamentul 71/25-ian-2007 de stabilire a faptului că nu se va acorda nici o atribuire la zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 19L din 2007