Rasfoire documente

Directiva 2007/48/CE/26-iul-2007 de modificare a Directivei 2003/90/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Directiva 2007/49/CE/26-iul-2007 de modificare a Directivei 2003/91/CE de stabilire a normelor de aplicare a dispoziţiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate şi condiţiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 883/26-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 824/2000 prin care se stabilesc procedurile de preluare a cerealelor de către agenţiile de intervenţie şi metodele de analiză pentru determinarea calităţii cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 882/26-iul-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 885/26-iul-2007 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 886/26-iul-2007 privind emiterea licenţelor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 996/97 pentru muşchiuleţul congelat de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 887/26-iul-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 888/26-iul-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor şi orezului, exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 889/26-iul-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul produselor prelucrate din cereale şi orez

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 890/26-iul-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 891/26-iul-2007 privind stabilirea restituirilor la producţie în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 892/26-iul-2007 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2007 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Decizia 2007/529/CE/21-mar-2007 privind ajutorul de stat C 21/06 (ex N 635/05), de punere în aplicare de Republica Slovacă pentru Slovenske lodenice Komarno

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Decizia 2007/530/Euratom/17-iul-2007 privind stabilirea Grupului european la nivel înalt pentru siguranţa nucleară şi gestionarea deşeurilor

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Decizia 2007/531/CE/26-iul-2007 privind chestionarul utilizat de către statele membre la întocmirea rapoartelor privind punerea în aplicare a Directivei 1999/13/CE a Consiliului privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii în perioada 2008-2010

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007

Regulamentul 884/26-iul-2007 privind măsurile de urgenţă pentru suspendarea utilizării colorantului alimentar E 128 Roşu 2G

publicat in Jurnalul Oficial 195L din 2007