Rasfoire documente

Decizia 878/2007/CE/23-iul-2007 de modificare şi de prelungire a termenului de aplicare a Deciziei nr. 804/2004/CE de stabilire a unui program de acţiune comunitară în vederea promovării unor acţiuni în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Comunităţii (programul Hercule II)

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Regulamentul 875/24-iul-2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul pescuitului şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1860/2004

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Regulamentul 872/24-iul-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Regulamentul 876/24-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2245/2002 privind normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare, ca urmare a aderării Comunităţii Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Regulamentul 877/24-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2246/2002 privind taxele care trebuie plătite către Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci de comerţ şi desene şi modele industriale), ca urmare a aderării Comunităţii Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Decizia 2007/522/CE/18-iul-2007 de modificare a Deciziei 2006/802/CE cu privire la carnea de porc provenită de la porcine vaccinate cu un vaccin viu atenuat convenţional în România

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Regulamentul 873/24-iul-2007 de modificare şi de corectare a Regulamentului (CE) nr. 1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al euro în sectorul agricol

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007

Regulamentul 874/24-iul-2007 de stabilire a sumei finale a ajutorului pentru furaje uscate pentru anul de comercializare 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 193L din 2007