Rasfoire documente

Regulamentul 778/02-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 761/2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor de la 1 iulie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Regulamentul 776/02-iul-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Decizia 779/2007/CE/20-iun-2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a unui program special de prevenire şi combatere a violenţei împotriva copiilor, a tinerilor şi a femeilor, precum şi de protecţie a victimelor şi a grupurilor expuse riscurilor (programul Daphne III), ca parte a Programului general ''Drepturile fundamentale şi justiţia''

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Decizia 2007/456/CE/18-iun-2007 de ajustare a indemnizaţiilor prevăzute în Decizia 2003/479/CE privind regimul aplicabil experţilor şi militarilor naţionali detaşaţi pe lângă Secretariatul General al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Decizia 2007/457/CE/21-iun-2007 de modificare a Deciziilor 2001/689/CE, 2002/739/CE, 2002/740/CE, 2002/741/CE şi 2002/747/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Regulamentul 777/02-iul-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Decizia 1/15-iun-2007 privind modificarea apendicelor anexei 5

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007

Informare din 03-iul-2007 referitoare la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Rusă privind facilitarea eliberării de vize cetăţenilor Uniunii Europene şi cetăţenilor Federaţiei Ruse

publicat in Jurnalul Oficial 173L din 2007