Rasfoire documente

Decizia 2007/453/CE/29-iun-2007 de stabilire a statutului privind ESB al unui stat membru, al ţărilor terţe sau al uneia dintre regiunile acestora în funcţie de riscul de contaminare cu ESB

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Directiva 2007/42/CE/29-iun-2007 privind materialele şi obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 757/29-iun-2007 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 759/29-iun-2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru cârnaţi originari din Islanda

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Acord din 28-iun-2007 DE PARTENERIAT ÎN DOMENIUL PESCUITULUI între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 758/29-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 753/28-iun-2007 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 754/28-iun-2007 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1941/2006, (CE) nr. 2015/2006 şi (CE) nr. 41/2007 în ceea ce priveşte posibilităţile de pescuit şi condiţiile asociate pentru anumite rezerve de peşte

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 755/29-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 756/29-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3223/94 privind normele de aplicare a regimului importurilor pentru fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 760/29-iun-2007 de modificare pentru a 80-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 761/29-iun-2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 762/29-iun-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe şi griş de grâu sau de secară

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 763/29-iun-2007 de stabilire a coeficientului de corecţie aplicabil la restituirea pentru cereale

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 764/29-iun-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malţ

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 765/29-iun-2007 de stabilire a coeficientului de corecţie aplicabil restituirii pentru malţ

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 766/29-iun-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor şi orezului livrate în cadrul acţiunilor de ajutoare alimentare comunitare şi naţionale

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 767/29-iun-2007 a 34-a licitaţie specială desfăşurată în cadrul licitaţiei permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi capitolul II

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 768/29-iun-2007 de stabilire a preţurilor minime de vânzare pentru unt pentru a 34-a licitaţie specială desfăşurată în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 769/29-iun-2007 de stabilire a preţului minim de vânzare pentru unt pentru a 66-a licitaţie specială lansată în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2771/1999

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 770/29-iun-2007 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 529/2007 pentru carnea de vită şi mânzat congelată

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Regulamentul 771/29-iun-2007 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 545/2007 pentru carnea de vită şi mânzat congelată destinată transformării

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Decizia 2007/452/CE/29-iun-2007 de rectificare a Directivei 2006/132/CE şi de modificare a Directivei 91/414/CEE în vederea înscrierii substanţei active procimidon

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Decizia 2007/454/CE/29-iun-2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Decizia 2007/455/PESC/25-iun-2007 de punere în aplicare a Poziţiei comune 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007

Protocol din 30-iun-2007 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 172L din 2007