Rasfoire documente

Regulamentul 728/25-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2505/96 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare autonome pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Regulamentul 730/27-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Regulamentul 731/27-iun-2007 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Regulamentul 732/26-iun-2007 de modificare pentru a 79-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Decizia 2007/442/CE/21-iun-2007 de neincludere a unor substanţe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi de retragere a autorizaţiei pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin aceste substanţe

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Decizia 2007/443/CE/25-iun-2007 de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectorul cărnii din Polonia

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Decizia 365/06/COL/29-nov-2006 de modificare, pentru a şaizecea oară, a normelor de procedură şi de fond în domeniul ajutorului de stat

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007

Regulamentul 729/25-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 al Consiliului de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale, agricole şi pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2007