Rasfoire documente

Regulamentul 719/25-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007

Regulamentul 720/25-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007

Decizia 2007/438/CE/18-iun-2007 de modificare a Deciziei 2001/264/CE de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007

Decizia 2007/439/CE/25-iun-2007 de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizaţi să acceseze date confidenţiale în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007

Decizia 2007/440/CE/25-iun-2007 de abrogare a Deciziei 2005/704/CE a Comisiei de acceptare a unui angajament oferit în cadrul procedurii antidumping privind importurile de anumite cărămizi de magnezie originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007

Regulamentul 721/25-iun-2007 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 884/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanţarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenţie sub forma depozitării publice şi contabilizarea operaţiunilor de depozitare publică de către agenţiile plătitoare ale statelor membre, ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007

Regulamentul 722/25-iun-2007 de modificare a anexelor II, V, VI, VIII, IX şi XI la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

publicat in Jurnalul Oficial 164L din 2007