Rasfoire documente

Directiva 2007/37/CE/21-iun-2007 de modificare a anexelor I şi III la Directiva 70/156/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 706/21-iun-2007 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a dispoziţiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor şi a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Decizia 2007/433/CE/18-iun-2007 privind măsurile provizorii de urgenţă împotriva introducerii şi propagării în Comunitate a Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 700/11-iun-2007 privind comercializarea cărnii provenind de la bovine în vârstă de douăsprezece luni sau mai tinere

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 702/21-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 privind caracteristicile uleiurilor de măsline şi ale uleiurilor din resturi de măsline, precum şi metodele de analiză a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 703/21-iun-2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, în ceea ce priveşte dihidrostreptomicina şi streptomicina

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 704/21-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2707/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 705/21-iun-2007 de stabilire, pentru anul de comercializare 2007/2008, a valorii ajutorului pentru perele destinate transformării

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 707/21-iun-2007 privind lansarea unei licitaţii pentru vânzarea de alcool din vin în vederea utilizării sub formă de bioetanol în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Decizia 2007/431/CE/07-iun-2007 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Comunităţii Europene, a Convenţiei din 2006 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca în domeniul maritim

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Decizia 2007/432/CE/18-iun-2007 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/499/CE pentru plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. şi Pinus L. originare din Republica Coreea şi a căror creştere este inhibată natural sau artificial

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Decizia 2007/434/CE/21-iun-2007 de modificare a Deciziei 2006/415/CE privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară de subtip H5 la păsările de curte din Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007

Regulamentul 701/21-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 161L din 2007