Rasfoire documente

Decizia 2007/407/CE/12-iun-2007 privind o monitorizare armonizată a rezistenţei antimicrobiene a Salmonellei la păsările de curte şi la porcine

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007

Regulamentul 653/13-iun-2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de siguranţă şi documentele de cerere în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi valabilitatea certificatelor de siguranţă prevăzute de Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007

Regulamentul 652/08-iun-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007

Decizia 2007/408/JAI/12-iun-2007 de ajustare a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor aplicabile personalului Europol

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007

Regulamentul 650/13-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007

Regulamentul 654/13-iun-2007 privind eliberarea licenţelor de import în sectorul cărnii de vită şi mânzat de calitate superioară, proaspătă, refrigerată sau congelată

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007

Regulamentul 651/08-iun-2007 privitor la clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 153L din 2007