Rasfoire documente

Decizia 2007/401/CE/31-mai-2007 privind numirea unui membru supleant al Comitetului Regiunilor din partea Regatului Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 643/11-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 41/2007 în ceea ce priveşte planul de redresare pentru tonul roşu, recomandat de Comisia Internaţională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 644/12-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 645/12-iun-2007 de stabilire a cantitatii complementare finale de zahar brut din trestie-de-zahar originar din statele ACP si India destinate aprovizionarii rafinariilor în anul de comercializare 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 646/12-iun-2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte obiectivul comunitar de diminuare a prevalentei Salmonella Enteritidis şi Salmonella Typhimurium la puii de carne şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2005

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 647/12-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2229/2004 de stabilire a normelor suplimentare de aplicare a etapei a patra a programului de lucru menţionat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 648/11-iun-2007 de interzicere a pescuitului de grenadier de piatră în zonele ICES Vb, VI, VII (apele comunitare şi apele care nu sunt sub suzeranitatea sau sub jurisdicţia ţărilor terţe) pentru navele aflate sub pavilion spaniol

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Regulamentul 649/12-iun-2007 de interzicere a pescuitului de halibut negru în apele comunitare din zonele ICES IIa şi IV şi din apele comunitare şi internaţionale din zona ICES VI de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Decizia 2007/402/CE/06-dec-2006 privind ajutorul de stat C 6/2006 (ex N 417/2005) pe care Germania doreşte să îl pună în aplicare pentru Volkswerft Stralsund

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Decizia 2007/403/CE/20-dec-2006 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi funcţionarea Acordului SEE (Cazul COMP/M.4215 - Glatfelter/Crompton Assets)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Decizia 2007/404/CE/12-iun-2007 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noua substanţă activă novaluron

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Actiunea comuna 2007/405/PESC/12-iun-2007 privind misiunea de poliţie a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) şi interfaţa sa cu justiţia în Republica Democratică Congo (EUPOL RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007

Actiunea comuna 2007/406/PESC/12-iun-2007 privind misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei sectorului de securitate în Republica Democrată Congo (RDC) (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 151L din 2007