Rasfoire documente

Pozitia comuna 2007/400/PESC/11-iun-2007 de încetare a aplicării unor măsuri restrictive impuse Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007

Regulamentul 640/11-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007

Decizia 2007/399/CE/11-iun-2007 de modificare a Deciziei 93/52/CEE privind recunoaşterea oficială a statutului României de stat indemn de bruceloză (B. melitensis) şi a Deciziei 2003/467/CE privind recunoaşterea oficială a statutului Sloveniei de stat indemn de bruceloză bovină

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007

Regulamentul 641/11-iun-2007 de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate Banon (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007

Regulamentul 642/11-iun-2007 privind introducerea unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate Bryndza Podhalanska (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007

Decizia 2007/397/CE/08-iun-2007 de instituire a unui grup de experţi cu privire la aspectele demografice

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007

Decizia 2007/398/CE/11-iun-2007 de modificare a Deciziei 2007/31/CE de stabilire a unor măsuri tranzitorii în ceea ce priveşte expedierea din Bulgaria spre alte state membre a anumitor produse din sectorul cărnii şi al laptelui reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2007