Rasfoire documente

Regulamentul 631/07-iun-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Regulamentul 635/07-iun-2007 de derogare, pentru anul contabil 2006, de la Regulamentul (CEE) nr. 1915/83 în ceea ce priveşte perioada de transmitere a fişelor exploataţiei

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Regulamentul 636/07-iun-2007 de derogare de la anexa la Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului în ceea ce priveşte lista diviziunilor României

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Decizia 2007/389/CE/06-iun-2007 privind neincluderea malathionului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Decizia 2007/390/CE/07-iun-2007 cu privire la finanţarea pentru anul 2007 a cheltuielilor privind asistenţa informatică şi acţiunile de comunicare în domeniul sănătăţii animale şi al bunăstării animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Regulamentul 632/07-iun-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Regulamentul 633/07-iun-2007 de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Pozitia comuna 2007/391/PESC/07-iun-2007 de modificare a Poziţiei comune 2002/960/PESC privind măsurile restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007

Regulamentul 634/07-iun-2007 privind autorizarea selenometioninei produsă de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ca aditiv alimentar

publicat in Jurnalul Oficial 146L din 2007