Rasfoire documente

Decizia 2007/356/CE/21-mai-2007 privind neincluderea triclorfonului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 568/24-mai-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 996/97 privind deschiderea şi modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru muşchiuleţul congelat de vită şi mânzat înregistrat sub codul NC 0206 29 91

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 561/24-mai-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 565/24-mai-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 566/24-mai-2007 privind retragerea Republicii Chile de pe lista ţărilor beneficiare din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 567/24-mai-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/2003 de stabilire a normelor de aplicare a contingentului tarifar pentru carnea de vită şi mânzat originară din Chile

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 569/24-mai-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 210/2007 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1282/2006 privind termenul de valabilitate a certificatelor pentru export cu stabilirea în avans a restituirii în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 570/24-mai-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 571/24-mai-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 572/24-mai-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Decizia 2007/353/CE/14-mar-2006 privind declararea unei concentrări ca fiind compatibilă cu piaţa comună şi cu mecanismele Acordului SEE (Cazul COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2)

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 562/24-mai-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Decizia 2007/354/CE/21-mai-2007 de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce priveşte zonele cu acces reglementat pentru febra catarală ovină

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Decizia 2007/355/CE/21-mai-2007 privind neincluderea carbarilului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Decizia 2007/357/CE/22-mai-2007 de modificare a Deciziei 2005/393/CE privind zonele cu acces reglementat pentru febra catarală ovină

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Decizia EPUE/1/2007/15-mai-2007 de prelungire a mandatului şefului echipei de planificare a UE (EPUE Kosovo) în ceea ce priveşte o posibilă operaţiune a UE de gestionare a crizei în domeniul statului de drept şi, eventual, în alte domenii în Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Actiunea comuna 2007/359/PESC/23-mai-2007 de modificare şi prelungire a termenului de aplicare a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 563/24-mai-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007

Regulamentul 564/24-mai-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

publicat in Jurnalul Oficial 133L din 2007