Rasfoire documente

Regulamentul 549/14-mai-2007 privind punerea în aplicare a Protocolului nr. 9 cu privire la unitatea 1 şi unitatea 2 ale centralei nucleare Bohunice V1 din Slovacia, anexat la Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Regulamentul 552/22-mai-2007 de stabilire a contribuţiei comunitare maxime la finanţarea programelor de lucru din sectorul uleiului de măsline şi de fixare pentru 2007 a plafoanelor bugetare pentru punerea în aplicare parţială sau opţională a sistemului de plăţi unice şi a pachetelor financiare anuale ale sistemului de plăţi unice pe suprafaţă, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, precum şi de modificare a acestui regulament

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Regulamentul 553/22-mai-2007 de modificare pentru a 77-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Regulamentul 554/22-mai-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 535/2007 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor de la 16 mai 2007

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Decizia 2007/348/CE/15-mai-2007 de modificare a Deciziei 2003/43/CE de stabilire a claselor de performanţă de comportare la foc pentru anumite produse pentru construcţii, în ceea ce priveşte panourile din lemn

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Decizia 2007/349/CE/15-mai-2007 de modificare a Deciziei 2006/609/CE de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului ''cooperare teritorială europeană'' pentru perioada 2007-2013 cu privire la Republica Bulgaria şi România

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Rectificare din 23-mai-2008 la Decizia 2005/360/CE a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice, precum şi a cerinţelor de evaluare şi verificare aferente pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru lubrifianţi (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Ediţia specială 2007, capitolul 15, volumul 14)

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Regulamentul 550/22-mai-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007

Regulamentul 551/22-mai-2007 de modificare şi rectificare a Regulamentului (CE) nr. 952/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte gestionarea pieţei interne a zahărului şi regimul cotelor

publicat in Jurnalul Oficial 131L din 2007