Rasfoire documente

Decizia 2007/317/CE/16-apr-2007 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Comunităţii, în cadrul Consiliului internaţional al cerealelor, în legătură cu prelungirea Convenţiei privind comerţul cu cereale din 1995

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 501/07-mai-2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 505/08-mai-2007 de stabilire în mod provizoriu a obligaţiilor de livrare de zahăr din trestie-de-zahăr care urmează să fie importat în cadrul Protocolului ACP şi a Acordului cu India, pentru perioada de livrare 2007/2008

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 506/08-mai-2007 de stabilire a cerinţelor obligatorii privind testarea şi informarea pentru importatorii sau producătorii anumitor substanţe prioritare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 507/08-mai-2007 de modificare pentru a 76-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Decizia 2007/316/CE/16-apr-2007 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată, în numele Comunităţii, în cadrul Consiliului internaţional al zahărului, în legătură cu prelungirea Acordului internaţional privind zahărul din 1992

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 502/08-mai-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Decizia 2007/318/CE/23-apr-2007 privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare, de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Protocol din 09-mai-2007 la acordul de parteneriat şi cooperare, de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Decizia 2007/319/CE/08-nov-2006 privind ajutorul de stat C 45/04 (ex NN 62/04) în favoarea producătorului de oţel ceh Trinecke zelezarny, a.s.

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Decizia 2007/320/CE/22-mar-2007 de constituire a grupului de experţi din statele membre în materie de digitalizare şi conservare digitală

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Decizia 2007/321/CE/02-mai-2007 de exonerare a Regatului Unit de anumite obligaţii privind comercializarea seminţelor de legume în conformitate cu Directiva 2002/55/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Decizia 2007/322/CE/04-mai-2007 de stabilire a măsurilor de protecţie privind utilizările produselor de protecţie a plantelor care conţin tolifluanid şi cauzează contaminarea apei potabile

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 503/08-mai-2007 privind introducerea unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pohorelicky kapr (DOP) - Zatecky chmel (DOP) - Pomme du Limousin (DOP) - Tome des Bauges (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007

Regulamentul 504/08-mai-2007 de stabilire a normelor de aplicare a regimului privind aplicarea drepturilor suplimentare la import în sectorul laptelui şi al produselor lactate (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2007