Rasfoire documente

Regulamentul 479/27-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2005 de stabilire a dispoziţiilor tranzitorii de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 şi (CE) nr. 854/2004

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 478/23-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Decizia 2007/259/CE/16-apr-2007 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară comunitară Moldovei

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 472/27-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 477/27-apr-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile produselor din sectoarele cerealelor şi orezului livrate în cadrul acţiunilor de ajutoare alimentare comunitare şi naţionale

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 473/27-apr-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la exportul de cereale, de făină, de crupe şi griş de grâu sau de secară

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 474/27-apr-2007 de stabilire a coeficientului de corecţie aplicabil la restituirea pentru cereale

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 481/27-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 817/2006 de reînnoire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 798/2004

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 482/27-apr-2007 a 30-a licitaţie specială desfăşurată în cadrul licitaţiei permanente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul II

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 483/27-apr-2007 privind a 30-a licitaţie specială lansată în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2005, capitolul III

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 475/27-apr-2007 de stabilire a restituirilor aplicabile la export pentru malţ

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Decizia 2007/260/CE/16-apr-2007 de numire a unui supleant italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Decizia 2007/261/CE/16-apr-2007 privind numirea a patru membri cehi şi a patru supleanţi cehi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Decizia 2007/262/CE/24-apr-2007 de adoptare a regulamentului de procedură a Consiliului de asociere

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007

Regulamentul 476/27-apr-2007 de stabilire a coeficientului de corecţie aplicabil restituirii pentru malţ

publicat in Jurnalul Oficial 111L din 2007