Rasfoire documente

Regulamentul 461/26-apr-2007 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 459/26-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 462/26-apr-2007 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 581/2004

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 463/26-apr-2007 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor la import suplimentare pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1002/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 464/26-apr-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb şi zahăr brut în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 465/26-apr-2007 de stabilire a restituirilor la export pentru siropuri şi alte produse din sectorul zahărului exportate în aceeaşi stare

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 466/26-apr-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 958/2006

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 467/26-apr-2007 de stabilire a valorii maxime a restituirii la exportul de zahăr alb în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 38/2007

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 468/26-apr-2007 de stabilire a restituirilor la exportul de furaje combinate pe bază de cereale

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 469/26-apr-2007 privind stabilirea restituirilor la producţie în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 470/26-apr-2007 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentului tarifar deschis pentru subperioada aprilie 2007 de Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 471/26-apr-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul zahărului exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Decizia 2007/251/CE/22-mar-2007 privind semnarea şi punerea în aplicare cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC (2007/251/CE)

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Regulamentul 460/26-apr-2007 stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Decizia 2007/252/CE/19-apr-2007 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului specific ''Drepturi fundamentale şi cetăţenie'' ca parte a programului general ''Drepturi fundamentale şi justiţie''

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007

Protocol din 22-mar-2007 la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2007