Rasfoire documente

Regulamentul 442/19-apr-2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de azotat de amoniu originar din Ucraina în urma unei reexaminări în temeiul expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Regulamentul 443/23-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Regulamentul 444/23-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 41/2007 al Consiliului privind limitele de capturi pentru stocurile de hering în zonele ICES I şi II

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Regulamentul 446/23-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2273/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte evidenţa preţurilor anumitor bovine înregistrate pe pieţele reprezentative ale Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Regulamentul 447/23-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum şi criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Decizia 2007/241/CE/27-mar-2007 privind încheierea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Coreea

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Acord din 27-mar-2007 privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi guvernul Republicii Coreea

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Decizia 2007/242/CE/23-apr-2007 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Decizia 2007/243/CE/18-apr-2007 privind excluderea de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în temeiul Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea ''Garantare''

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Decizia 2007/244/PESC/23-apr-2007 de punere în aplicare a Acţiunii comune 2005/557/PESC privind acţiunea Uniunii Europene de susţinere civilă şi militară a misiunii Uniunii Africane în regiunea sudaneză Darfur

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Actiunea comuna 2007/245/PESC/23-apr-2007 de modificare a Acţiunii comune 2005/557/PESC privind acţiunea Uniunii Europene de sprijin civil şi militar pentru misiunea Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan privind includerea unui element militar de sprijin care furnizează asistenţă pentru înfiinţarea Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Directiva 2007/25/CE/23-apr-2007 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru includerea substanţelor active: dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet şi propamocarb

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Pozitia comuna 2007/246/PESC/23-apr-2007 de modificare a Poziţiei comune 2007/140/PESC privind măsurile restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007

Regulamentul 445/23-apr-2007 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile şi a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecţia denumirilor laptelui şi produselor lactate folosite pentru comercializare (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2007