Rasfoire documente

Regulamentul 432/20-apr-2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 435/20-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1010/2006 privind unele măsuri excepţionale de sprijinire a pieţei în sectorul ouălor şi păsărilor în unele state membre

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 436/20-apr-2007 privind dovada finalizării formalităţilor vamale pentru importul de zahăr într-o ţară terţă, prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 437/20-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 622/2003 al Comisiei de stabilire a masurilor de aplicare a standardelor comune de baza privind siguranta aeriana

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 438/20-apr-2007 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 439/20-apr-2007 de punere în aplicare a Deciziei 2006/526/CE a Consiliului privind relaţiile dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Groenlanda şi Regatul Danemarcei, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 440/20-apr-2007 privind eliberarea licenţelor de import de usturoi în subperioada 1 iunie-31 august 2007

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 441/20-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Decizia 2007/239/CE/05-mar-2007 privind pozitia Comunitatii cu privire la Decizia nr. 1/2007 a Comitetului mixt mentionat în Acordul interimar privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Comunitatea Europeana, pe de o parte, si Republica Albania, pe de alta parte, de adoptare a regulamentului sau de procedura care cuprinde mandatul si structura grupurilor de lucru CE-Albania

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Decizia 1/21-apr-2007 privind comertul si aspectele legate de comertul dintre Comunitatea Europeana, pe de o parte, si Republica Albania, pe de alta parte, de adoptare a regulamentului sau de procedura care cuprinde mandatul si structura grupurilor de lucru CE-Albania

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Decizia 2007/240/CE/16-apr-2007 de stabilire a noilor certificate veterinare de introducere a animalelor vii, a materialului seminal, a embrionilor, a ovulelor şi a produselor de origine animală pe teritoriul Comunităţii, în conformitate cu Deciziile 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE şi 2006/168/CE [notificată cu numărul C(2007) 1622]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 434/20-apr-2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, ca urmare a aderării Bulgariei şi României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007

Regulamentul 433/20-apr-2007 de stabilire a condiţiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2007